Facebook logo
+370 607 58 255
info@techprojektas.lt

D.U.K

Pradinis » D.U.K

Kas yra STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS?

Pagal STR1.08.02:2002 “STATYBOS DARBAI“, statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.

Kada privaloma rengti  STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTĄ?

Privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, bei kitais teisės aktuose apibrėžtais atvėjais.

Pagal ką rengiamas STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS?

Privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5 – 00.

Kokia STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO sudėtis?

pilna sudėtis aprašyta STR1.08.02:2002 “STATYBOS DARBAI“, tačiau apibendrintai susideda iš 1. aiškinamojo rašto; 2. statybos situacijos schemos; 3. statybvietės plano; 4. statybos vertikaliojo pjūvio; 5. kalendorinio darbų vykdymo grafiko; 6. statybos darbų technologinių kortelių.

Kas yra TECHNOLOGINĖ KORTELĖ?

Techninis dokumentas, kuriame aprašyta statybos darbų pagrindinių ir pagalbinių operacijų technologija, įrenginiai, režimai, darbo laiko normatyvai, nurodyta reikalinga darbuotojų kvalifikacija, kokybės kontrolės metodai ir būdai, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.

Ar galima rengti tipinį STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTĄ?

Dažniausiai atsižvelgiama į atskirą situaciją, tačiau rekomenduojama, kiekvienu atveju, rengti individualų projektą. Išimtys dažniausiai daromos daugiabučių modernizavimo statybos procesams.

Kiek kainuoja parengti STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTĄ?

Kiekvienu atskiru atskiru atveju kaina gali keistis, tačiau priklauso nuo technologijos kortelių skaičiaus.

Kas yra STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA?

(arba statybos kaina, arba skaičiuojamoji kaina) – statinio projektui parengti ir įgyvendinti reikalinga išlaidų suma, statytojo (užsakovo) apskaičiuota pagal resursų skaičiuojamąsias arba rinkos kainas bei rekomenduojamus bendruosius kainos apskaičiavimo principus;

Kas yra LOKALINĖ SĄMATA?

Investicijų poreikis statinio statybai, detalizuotas pagal statybos darbus.