Facebook logo
+370 607 58 255
info@techprojektas.lt

Techninė priežiūra

Pradinis » Paslaugos » Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, UŽSAKOVO ATSTOVAVIMAS.

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Teikiame statinių statybos techninės priežiūros paslaugą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo pagrindinės funkcijos:

  • tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
  • atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) , koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.
Kreipkitės į mus ir gaukite pasiūlymą.